Główny / Higiena

Kanał szyjny

Kanał szyjki macicy jest anatomiczną częścią kobiecego układu rozrodczego zlokalizowaną w wewnętrznych narządach płciowych. Sukces wyniku ciąży i sam proces porodu zależy bezpośrednio od tego wykształcenia..

Główną przyczyną problemów z poczęciem nawet na etapie zapłodnienia, a także podczas dalszego noszenia dziecka, może być niezdrowy kanał szyjny. Co to jest i jakie znaczenie ma ta edukacja, maksymalnie ujawniono poniżej. Jego funkcjonalność determinuje potrzebę posiadania podstawowych informacji o strukturze i możliwych zmianach chorobotwórczych..

Anatomia szyjki macicy

Pełniąc funkcję ogniwa łączącego żeńskiego układu wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, kanał szyjki macicy znajduje się w samej grubości szyjki macicy. Nie osiąga natychmiast swoich rozmiarów, ale stopniowo wzrasta u dziewcząt od urodzenia do czasu pełnego dojrzewania.

Następujące ułożenie żeńskich narządów płciowych jest uważane za normalne: jama macicy zaczyna się od wewnętrznej gardła macicy i przechodzi do kanału szyjki macicy, który z kolei przechodzi do szyjki macicy, kończąc się na zewnętrznym gardle macicy, przechodząc do pochwy. Dzięki tej anatomicznej strukturze możliwe jest kontrolowanie procesu porodu na pierwszym etapie.

Istnienie gardła macicy umożliwia sekwencyjne otwieranie kanału szyjki macicy. Proces rozpoczyna się od wewnętrznej gardła macicy i dopiero wtedy otwiera się zewnętrzna. Odwrotny proces w okresie poporodowym przebiega według podobnego wzoru: pod koniec pierwszego tygodnia wewnętrzna część gardła kanału szyjki macicy zamyka się, a po 3 tygodniach zewnętrzna część gardła macicy.

Cechą anatomiczną jest to, że po pierwszym porodzie zamknięcie zewnętrznej gardła kanału szyjki macicy następuje do końca, co znacznie przyspiesza powtarzający się proces porodu.

Kanał szyjki macicy ma również cechy strukturalne jego histologii. W przeciwieństwie do szyjki macicy (innymi słowy, jest to kanał śluzowy, który łączy macicę i pochwę, inaczej zwany kanałem szyjnym szyjki macicy), pokryty wielowarstwowym nabłonkiem płaskiego typu nie rogowacącego, szyjka macicy jest wyłożona jednowarstwowym nabłonkiem typu cylindrycznego. Aby w pełni zrozumieć koncepcję i zagrożenie związane z terminem „dysplazja”, należy wiedzieć, że tkanki ENDocervix i ECZocervix są oddzielone specjalną strefą znajdującą się w obszarze zewnętrznej części gardła macicy.

Obecność jakiejkolwiek patologii układu wewnętrznych narządów płciowych można założyć podczas badania za pomocą specjalnego lustra zewnętrznej gardła szyjki macicy, znając jej normalną cechę anatomiczną. Taka wiedza nie będzie zbyteczna dla samej kobiety, która może rozsądnie ocenić diagnozę postawioną przez specjalistów.

Podczas ciąży kanał szyjki macicy zmienia się pod wpływem dużej liczby wytwarzanych hormonów i ogólnego przygotowania organizmu, a także kanału rodnego, w szczególności do porodu.

Za normalną uważa się długość szyjki macicy rzędu 3,5-4,5 centymetra i szerokość 0,5 centymetra. Niedopasowanie tych parametrów w większym lub mniejszym stopniu zwykle wskazuje na niebezpieczeństwo powikłań. Wyjątkiem od tej reguły jest fizjologiczne skrócenie szyjki macicy do długości 3,5 centymetra w trzecim trymestrze ciąży, kiedy ciało kobiety przygotowuje się jak najwięcej na poród.

Kiedy szyjka macicy jest skracana do 30 tygodnia ciąży do wartości 2-2,5 centymetra, mówi się, że występuje niewydolność szyjkowo-szyjna. Taka patologia zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu i wymaga interwencji chirurgicznej w postaci pessara. Ten rodzaj szwu położniczego stanowi przeszkodę w dalszym ujawnieniu szyjki macicy, unieruchamiając kanał w sposób okrągły. Krążek jest szybko usuwany po pełnych 8 miesiącach ciąży. Ponieważ diagnoza nie została przeprowadzona i brak niezbędnych informacji, prawdopodobieństwo śmierci płodu w przedwczesnym porodzie jest wysokie.

Odwrotna patologia, czyli wydłużenie szyjki macicy do 4,5 cm i więcej, również negatywnie wpływa na proces ciąży i porodu. Długa szyjka macicy, naruszająca anatomiczną strukturę kanału szyjki macicy, zwiększa prawdopodobieństwo patologii przywiązania łożyska. W takim przypadku możliwe jest niskie, boczne lub centralne mocowanie..

Możliwe komplikacje porodowe objawiają się wydłużeniem czasu ich trwania z 12 godzin u kobiet rodzących po raz pierwszy i z 9 godzin u kobiet rodzących wcześniej. Ta komplikacja powstaje na tle niechęci wydłużonej szyjki macicy do procesu porodu, a w konsekwencji jego powolnego otwierania. Twardość i długość szyi zapobiega procesowi normalnego wygładzania. Sytuacja ta prowadzi do wydłużenia całkowitego czasu porodu i przepracowania kobiety podczas porodu, co pogarsza słabość porodu. Ta sytuacja wymaga bezpośredniej interwencji medycznej specjalistów w celu stymulacji.

Ponadto wydłużona szyjka macicy, ze względu na jej nieprzygotowanie, może utrudniać proces opuszczania poprzedniej części dziecka do kanału rodnego. Ten stan zwiększa ryzyko niedotlenienia płodu i wymaga pomocy lekarzy..

Należy również powiedzieć o ważnej funkcji ochronnej kanału szyjki macicy szyjki macicy. Gruczoły nabłonka szyjki macicy, będąc w zdrowym stanie, wytwarzają dużą ilość wydzieliny, która po zgromadzeniu tworzy śluzową zatyczkę, która zapobiega przedostawaniu się obcych mikroorganizmów do jamy macicy podczas ciąży. Korek odchodzi naturalnie w oczekiwaniu na poród.

Wnioskując z powyższego, kanał szyjny wykonuje wiele ważnych funkcji związanych z życiem reprodukcyjnym kobiety. Dlatego konieczne jest staranne podejście do związanych z tym naruszeń i regularne przeprowadzanie wszystkich niezbędnych diagnostyki..

Choroby kanału szyjki macicy szyjki macicy

Bez względu na stan ciąży i wiek kobiety zaburzenia kanału szyjki macicy stanowią poważne ryzyko bezpłodności.

Warunki patologiczne kanału szyjki macicy dzielą się na:

 • Nieprawidłowości strukturalne kanału szyjki macicy.
 • Choroby zapalne.
 • Nowotwór.

Nieprawidłowości strukturalne kanału szyjki macicy

Z kolei nieprawidłowości strukturalne kanału szyjki macicy dzielą się na wrodzone i nabyte. Zwykle wrodzone anomalie obejmują cały układ płciowy kobiety. Niektóre patologie można znaleźć odpowiednio w strukturze macicy lub pochwy. W praktyce deformacje nabyte podczas interwencji chirurgicznej, a także nieprawidłowości strukturalne powstałe podczas blizn lub lutowania są bardziej powszechne. Najczęstsze są kanał okrągły, zwężenie i niedrożność kanału szyjki macicy.

Okrągły kanał szyjki macicy w praktyce medycznej jest odchyleniem narządów układu rozrodczego, charakteryzującym się pojawieniem się formacji. Zachodzące zmiany mogą negatywnie wpłynąć zarówno na zdolność zapłodnienia jaja, jak i na cały proces noszenia dziecka jako całości. Przyczyną takiej deformacji jest pęknięcie narządów wewnętrznych, ich szybki powrót do zdrowia i nieprawidłowe połączenie. Przy tego rodzaju zmianach patologicznych w kanale szyjki macicy jego podstawowe funkcje rozrodcze nie ulegają pogorszeniu, przy jednoczesnym zachowaniu połączenia macicy z jajnikami. Jednak fałszywy skurcz włókien mięśniowych może powodować komplikacje przy kolejnych porodach, powodując brak koordynacji czynności, aw rezultacie problemy z otwieraniem szyjki macicy. Takie odkształcenie nie przewiduje obowiązkowego leczenia. Odbywa się to tylko objawowo, w obecności jakichkolwiek komplikacji.

Kiedy kanał szyjki macicy osiąga rozmiar mniejszy niż 0,5 centymetra i jego otępienie, wskazują na zwężenie kanału szyjki macicy. Taka patologia może objawiać się jako naruszenie zwykłego cyklu miesiączkowego kobiety z rodzajem oligomenorrhea: wzrost czasu trwania rozładowania ze zmniejszeniem samej objętości z powodu zwężenia, które zakłóca proces miesiączkowania.

Jeśli chodzi o ciążę i przebieg porodu w obecności tej anomalii, proces ten zależy od kobiecego hormonalnego tła i przebiegu porodu z dynamiką otwierania szyjki macicy i dalszego porodu. Jednak w przypadku odwrotnej sytuacji i w warunkach skąpej pracy zwężenie kanału szyjki macicy jest jednym z bezpośrednich wskaźników cięcia cesarskiego. Najpoważniejszą formą patologii jest niedrożność kanału.

Niedrożność kanału szyjki macicy macicy jest patologią wymagającą pilnej interwencji chirurgicznej i bezpośrednio zagrażającej życiu kobiety. Przejawem tej anomalii jest obecność bariery mechanicznej, która zakłóca normalny podział miesiączki i ich kumulację. Objawem tego stanu, zwanym hematometrem, jest występowanie silnego bólu w jamie brzusznej, napięcie przedniej ściany i powtarzające się opóźnienie miesiączki. Macica jest wyczuwalna pod kątem napięcia i obecności ostrego bólu..

Choroby zapalne

Najczęstszą chorobą zapalną jest zapalenie szyjki macicy. Naruszenie to charakteryzuje się ogniskowym zapaleniem samego kanału szyjki macicy. Każdy organizm etiologiczny o dowolnym poziomie patogenności, który w naturalny sposób wchodzi do kanału szyjki macicy, może stać się czynnikiem etiologicznym typu takiej choroby. Objawami zapalenia szyjki macicy są ropne wydzieliny, dyskomfort, który może wystąpić podczas stosunku lub nawet w spoczynku, nieregularne miesiączki. Oprócz objawów samego układu rozrodczego chorobę można wyrazić poprzez wzrost temperatury ciała, zatrucie organizmu i obecność odchyleń w ogólnym badaniu krwi. Leczenie tej choroby odbywa się natychmiast dwoma podejściami:

 • Miejscowe leczenie polega na douszeniu środowiska pochwy za pomocą specjalnych środków antyseptycznych, zastosowaniu czopków dopochwowych i zwiększonej higieny zewnętrznych narządów płciowych.
 • Ogólne leczenie odnosi się do siedmiodniowego cyklu antybiotyków i leczenia objawów. Oczywiście podczas całego leczenia stosunek seksualny jest zabroniony. Stali partnerzy są traktowani razem. Jeśli jest kilku takich partnerów, tylko pogorszy to sytuację..

Nowotwór

Jeśli chodzi o nowotwory, mogą być zarówno łagodne, jak i złośliwe. Najczęstszym rodzajem łagodnego nowotworu jest polip kanału szyjki macicy. To naruszenie jest formacją przypominającą kalafior na grubym stojaku. Ta edukacja jest łatwa do zauważenia. Najczęstszą przyczyną jest wirus brodawczaka ludzkiego, który wpływa na komórki nabłonkowe narządów wewnętrznych narządów płciowych z powodu wysokiego poziomu tropizmu. Lokalna postać choroby występuje rzadko. Najczęściej polip kanału szyjki macicy jest zlokalizowany w kilku miejscach, łącząc ze sobą „wyspy”. Usunięcie polipa kanału szyjki macicy zależy od konkretnego przypadku i objawów.

Torbiel jest kolejną częstą patologią kanału szyjki macicy szyjki macicy. Ten nowotwór ma wysoką szybkość wzrostu, drobną strukturę i jest wypełniony ciekłym składnikiem zakaźnym. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w kanale szyjki macicy często zdarzają się pęknięcia torbieli, gdy cała jej zawartość wystrzeliwuje. Pomimo możliwego braku objawów torbiel wymaga kompleksowego leczenia przez specjalistów. Wypełnianie torbieli może być również przepływem menstruacyjnym. Ta torbiel zostanie nazwana endometrioidem. Taki nowotwór może również stać się przedmiotem leczenia chirurgicznego..

Nowotwory złośliwe obejmują przede wszystkim raka szyjki macicy. Jest to raczej rzadki typ patologii w porównaniu z innymi lokalizacjami raka. Głównym niebezpieczeństwem tej formacji jest jej bezobjawowy charakter, z powodu którego można ją wykryć podczas losowego badania już na późniejszych etapach, kiedy choroba zdoła przerzutować do innych narządów. W przypadku wczesnego wykrycia raka kanału szyjki macicy przeprowadza się kompleksowe leczenie, w tym zarówno radykalne metody chirurgiczne w celu całkowitego usunięcia macicy i najbliższych dotkniętych węzłów chłonnych, jak i radioterapię.

Diagnoza patologii kanału szyjki macicy szyjki macicy

Aby wykluczyć obecność patologii, przeprowadza się kompleksowe badanie kobiety.

Najpierw odbywa się rozmowa z pacjentem, podczas której wszystkie dostępne objawy są szczegółowo wyszczególniane i sporządzana jest pełna historia kobiety, w tym określenie daty rozpoczęcia ostatniej miesiączki i danych na jej temat. Inspekcja odbywa się za pomocą specjalnego lustra zewnętrznej gardła macicy. Obecność polipowatości w pochwie wskazuje na możliwość istnienia polipów i głębiej w szyjce macicy szyjki macicy. Ponadto w ten sposób można zobaczyć obecność możliwych wydzielin (krwawych lub ropnych), charakterystycznych dla pęknięcia torbieli kanału szyjki macicy.

Głównym krokiem w diagnozie patologii jest pobieranie rozmazów. Dla obiektywności wyniki są pobierane nie tylko z kanału szyjki macicy, ale także ze strefy pośredniej. Uzyskane rozmazy podlegają badaniom histologicznym i cytologicznym..

Dzięki cytologii diagnozowana jest metaplazja - przedrakowa patologia szyjki macicy, która jest niebezpieczną chorobą. Histologia daje wyobrażenie o obecności innych chorób.

Główne rodzaje rozmazy to:

 • histologia zdrowego pacjenta;
 • zmiany w rozmazie o łagodnym lub zapalnym charakterze;
 • śródnabłonkowa neoplazja kanału szyjki macicy;
 • metaplazja pierwszego poziomu - obecność komórek dysplatycznych, rozprzestrzeniających się nie więcej niż 1/3 osłony nabłonka;
 • metaplazja drugiego poziomu - obecność komórek dysplastycznych, rozmieszczonych nie więcej niż 2/3 nabłonka;
 • metaplazja trzeciego poziomu - obecność komórek dysplastycznych, rozprzestrzeniających się więcej niż 2/3, bez inwazji błony podstawnej;
 • sugestia raka;
 • rak;
 • wymagany jest powtarzalny rozmaz - z powodu braku jakiegokolwiek nabłonka.

W przypadku rozmazu rozpoczynającego się od typu 3 wymagane są dodatkowe badania.

Podczas ciąży wykonuje się szyjkę macicy na planowanych ultradźwiękach, które określają parametry kanału szyjki macicy szyjki macicy. Po znalezieniu którejkolwiek ze wskazanych patologii podejmowana jest decyzja o najbezpieczniejszej korekcie stanu kobiety. Na przykład polip kanału szyjki macicy podczas ciąży obserwuje się dynamicznie, bez uciekania się do radykalnych metod interwencji chirurgicznej.

Operacja kanału szyjki macicy

Bardzo trudno jest dostać się do samego kanału szyjki macicy, więc operacje na nim są niezwykle rzadkie. Z reguły działają na pojedynczych zlokalizowanych obszarach podatnych na patologie. Minimalnie inwazyjne interwencje są częstsze, jeśli istnieją dowody.

Naruszenie struktury kanału szyjki macicy jest korygowane przez procedurę douche kanału. Polega na skorygowaniu kształtu kanału za pomocą specjalnego narzędzia - buzha, które jest metalowym narzędziem wybieranym indywidualnie. Procedurę powtarza się wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego rezultatu..

Wśród operacyjnych metod leczenia polipów stosuje się kriodestrukcję - laserowe spalanie lokalizacji polipów za pomocą ciekłego azotu. Po kauteryzacji polipów same znikają.

Popularną metodą jest terapia laserowa, działająca podobnie do skalpela..

Jako metodę diagnostyczną i do celów terapeutycznych kanał szyjny jest zdrapany. Metodę tę stosuje się również w celu podejrzenia obecności ciała obcego w kanale szyjki macicy, w tym ciąży pozamacicznej i powikłań w okresie poporodowym. Rzadziej stosuje się go w leczeniu polipowatości, która ma wiele ognisk lub nie reaguje na minimalnie inwazyjne leczenie..

Podsumowanie

Pełniąc funkcję łączącą w żeńskim układzie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, kanał szyjki macicy jest ważną i integralną częścią układu rozrodczego. Normalny stan tej anatomicznej formacji zapewnia funkcjonowanie procesów poczęcia, ciąży i udanej prokreacji. Regularne badania kanału i terminowe diagnozowanie chorób pomogą uniknąć interwencji chirurgicznej i utrzymają zdrowie kobiet przez wiele lat..

Lokalizacja kanału szyjki macicy, patologia i leczenie

Skuteczne funkcjonowanie komórki jajowej, prawidłowy rozwój ciąży i zdrowie żeńskiego układu rozrodczego zależą od prawidłowego funkcjonowania kanału szyjki macicy. Tam, gdzie znajduje się macica, kobieta ma kanał rodny. To ważna ich część. Wychodzi z niej przepływ menstruacyjny i ruch plemników.

Lokalizacja anatomiczna

Narząd ten znajduje się wewnątrz szyjki macicy, łącząc jej jamę i pochwę. Błona śluzowa kanału pokryta jest cylindrycznym nabłonkiem. Śluz szyjki macicy składa się z glikoprotein. Stopień lepkości i porowatości tej substancji zależy od tła hormonalnego. Podczas owulacji pory śluzu stają się większe, stają się mniej lepkie. Dzięki temu komórki plemników łatwiej przenosić się do jamy. W normalnym stanie sekret zapobiega penetracji patogenów, chroniąc układ rozrodczy kobiety przed wirusami i infekcjami. Z tego powodu jama macicy zawsze pozostaje sterylna..

Podczas ciąży śluz wytwarzany na powierzchni kanału tworzy korek w szyjce macicy, którego przejście wskazuje na początek porodu. Szyjka macicy jest skrócona, a przez gładki kanał rodzi się dziecko.

Narząd ma wewnętrzną gardło, a także zewnętrzną gardło, które jest dostępne po badaniu przez ginekologa. Przed pierwszym porodem ma kształt punktowy, au kobiet rodzących jest rozcięty.

Funkcje patologii

Zgodnie z wynikami testu rozmazu można postawić diagnozę zapalenia szyjki macicy. Ta choroba wiąże się z obecnością procesu zapalnego. Przy przedwczesnym leczeniu czasami prowadzi to do stapiania się ścian. Zapalenie szyjki macicy jest kompleksowo leczone lekami przeciwzapalnymi i miejscową terapią.

Różne rodzaje bakterii mogą powodować zapalenie kanału. Może również powodować wypadanie szyjki macicy, erozję lub uraz..

Z powodu stanu zapalnego, uszkodzeń mechanicznych lub zmian poziomu hormonów mogą powstawać łagodne nowotwory i polipy. W takich przypadkach lekarz określa potrzebę operacji. Po przeprowadzeniu badania histologicznego zalecana jest niezbędna terapia.

Atrezja szyjki macicy

Jeśli po serii badań, w celu potwierdzenia obrazu klinicznego, zostanie ustalone, że kanał szyjki macicy jest zamknięty, oznacza to zrost tkanki lub niedrożność gardła. Patologię potwierdzają ultradźwięki i MRI. Słaba drożność kanału może być wrodzona lub może wystąpić z powodu urazowych działań lub procesów zapalnych, gdy dochodzi do fuzji tkanek. Na przykład powodem mogą być:

 • aborcja lub kauteryzacja za pomocą azotanów srebra, elektrokoagulacja;
 • rażące działania specjalisty w łyżeczkowaniu macicy;
 • rak szyjki macicy;
 • choroby przenoszone drogą płciową;
 • niewłaściwe używanie narkotyków.

Gdy kanał szyjny jest zamknięty, oznacza to, że plemniki nie mogą dotrzeć do jamy macicy. Dlatego zjawisko to może powodować bezpłodność. Słabej drożności kanału szyjki macicy może towarzyszyć ból o charakterze spazmatycznym. Możliwe są następujące objawy:

 • ból podczas menstruacji;
 • stany patologiczne dróg moczowych;
 • zaburzenie jelit;
 • brak krwawienia miesiączkowego;
 • półomdlały.

Z powodu kumulacji wydzielin krwi w jamie macicy jego ściany są rozciągnięte, rozwija się hematometr i hematosalpinx.

Zwężenie kanału szyjki macicy podczas ciąży jest często wskazaniem do cięcia cesarskiego, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku koordynacji porodu. Do leczenia stosuje się następujące metody:

 1. Bougieurage, czyli zabieg chirurgiczny mający na celu rozszerzenie kanału i przywrócenie jego drożności. W znieczuleniu ogólnym do szyjki macicy wprowadza się specjalny bukiet, który ma różne dysze. Procedurę można powtórzyć kilka razy. W przypadku jego nieskuteczności zalecana jest laserowa metoda leczenia.
 2. Rekanalizacja laserowa polega na odparowaniu połączonej tkanki za pomocą wiązki laserowej. Procedura nie jest wykonywana w przypadku chorób krwi, narostów w górnej części macicy, a także w obecności nowotworów.

Przy częstych nawrotach wprowadza się alloplastyczny implant, który nie pozwala na dotykanie ścian i zapobiega ich przerastaniu. Aby uniknąć wystąpienia anomalii, należy leczyć stany zapalne układu rozrodczego w odpowiednim czasie.

Powody ekspansji i leczenia

Jeśli kanał zostanie rozszerzony przy braku ciąży, lekarz pobiera rozmaz i przepisuje dodatkowe badania. Patologia może być konsekwencją:

 • choroba seksualna;
 • mięśniaki macicy;
 • torbiele jajników;
 • endometrioza i adenomioza;
 • przewlekłe zapalenie szyjki macicy.

Rozszerzenie kanału nie zawsze wskazuje na chorobę. Jego średnica zmienia się nieznacznie w niektóre dni cyklu. Podczas owulacji wzrost wielkości ułatwia penetrację plemników do jamy macicy i zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zapłodnienia komórki jajowej. Może się również rozszerzać dzięki stosowaniu leków hormonalnych, paleniu i spowolnieniu procesów metabolicznych..

Podczas ciąży ekspansja staje się okazją do umieszczenia pacjenta w szpitalu, aby zapobiec przedwczesnemu porodowi. Prowadzone jest badanie w celu ustalenia przyczyny patologii i leczenia mającego na celu zmniejszenie średnicy kanału.

Leczenie anomalii wykonuje się przy użyciu jednej z trzech metod:

 1. Metoda leczenia pozwala dostosować tło hormonalne kobiety i zmniejszyć napięcie mięśni gładkich macicy.
 2. Interwencja chirurgiczna polega na zszyciu szyjki macicy. Jest stosowany w przypadku wad rozwojowych, obecności polipów w kanale lub urazów. Odbywa się to w znieczuleniu ogólnym. Podczas ciąży manipulację wykonuje się przez 16 lub 18 tygodni, a szwy usuwa się dopiero po 38 tygodniach.
 3. Specjalny pierścień. Kładą go na szyjce macicy i zaciskają. Technikę stosuje się w czasie ciąży, aby uniknąć przedwczesnego rozszerzenia szyjki macicy. Usuń pierścień po 37 tygodniach.

Kanał szyjny wykonuje ważne funkcje w ciele kobiety podczas menstruacji, poczęcia i ciąży. Każda patologia jest potwierdzona przez szereg badań i wymaga właściwej i terminowej terapii pod nadzorem ginekologa..

Lokalizacja i funkcja kanału szyjki macicy u kobiet

Kanał szyjki macicy znajduje się w szyjce macicy. Dzięki temu powstaje połączenie między wewnętrznymi i zewnętrznymi narządami płciowymi. Kanał ma ogromne znaczenie dla realizacji funkcji menstruacyjnych i rozrodczych kobiecego ciała.

Istnieją pewne różnice w stanie kanału szyjki macicy poza ciążą i podczas niej. Istnieją stany patologiczne, które zakłócają jego funkcjonowanie i komplikują przebieg ciąży.

 • 1. Cechy anatomiczne
 • 2. Funkcje
 • 3. Możliwe patologie
 • 4. Leczenie
 • 5. Wniosek

Cechy anatomiczne

Kanał szyjki macicy (szyjki macicy) jest jamą szyjki macicy. Jego rozwój następuje od narodzin dziewczynki do okresu dojrzewania. W tym okresie osiąga pełny rozmiar. Z jednej strony kanał szyjny jest ograniczony przez zewnętrzną część gardła macicy, która otwiera się do pochwy. Po jego drugiej stronie znajduje się wewnętrzna część gardła macicy, która otwiera się do jamy macicy.

Długość kanału szyjki macicy zwykle odpowiada długości szyjki macicy, a u dorosłej kobiety wynosi 3-4 cm. Kształt gardła zewnętrznego, który jest wejściem do kanału szyjki macicy, jest:

 • rozcięty jak u kobiet rodzących;
 • okrągłe w nieródło.

Kształt i długość kanału różnią się w zależności od rasy, cech struktury miednicy, wzrostu i wagi kobiet.

Błona śluzowa kanału pokryta jest nabłonkiem gruczołowym, na powierzchni którego stale tworzy się śluz. Konsystencja śluzu zmienia się w zależności od hormonalnego tła ciała:

 • podczas owulacji jest płynny - przyczynia się to do przenikania nasienia do jamy macicy;
 • poza owulacją śluz staje się gęsty i niejako zatyka kanał szyjki macicy.

Na podstawie konsystencji śluzu określa się zawartość estrogenu w ciele kobiety. Ginekolog wyciąga kroplę śluzu na pincetę - im dłużej nić się pojawi, tym więcej estrogenu jest zawarte w ciele.

Nabłonek w różnych częściach szyjki macicy różni się budową. W części zewnętrznej (dopochwowej) jest wielowarstwowy. Na środku kanału nabłonek jest gruczołowy. Granica między tymi warstwami jest wyraźnie widoczna i służy jako kryterium diagnostyczne dla niektórych chorób szyjki macicy.

Błona śluzowa szyjki macicy jest bardzo gruba i pokryta licznymi fałdami. Zapewnia to, że rozciąga się tyle razy, że głowa płodu może przejść podczas porodu.

Warstwa mięśniowa zawiera wiele elastycznych włókien. Zapewnia to rozciągliwość i kurczliwość szyjki macicy i jej światła.

Funkcje

Wartość kanału szyjki macicy jest bardzo duża zarówno dla funkcji miesiączkowej ciała, jak i dla porodu i porodu.

 1. 1. Światło szyjki macicy to komunikacja między jamą macicy a pochwą. Przepływa przez nią krew menstruacyjna. Jeśli dziewczyna nie ma miesiączki - pierwsza miesiączka - przyczyną jest niedrożność kanału szyjki macicy.
 2. 2. Produkcja śluzu szyjnego. Promuje rozwój plemników w jamie macicy. Ten śluz ma właściwości bakteriobójcze, które chronią przed wieloma infekcjami. Podczas ciąży staje się gęsty i tworzy zatyczkę w świetle szyjki macicy. To chroni płód przed infekcją..
 3. 3. Wraz ze wzrostem macicy podczas ciąży kanał szyjny kurczy się i kurczy. Zapobiega to odpływowi płynu owodniowego..
 4. 4. Podczas porodu kanał szyjny rozciąga się kilka razy i przechodzi przez płód.

Stan kanału szyjki macicy zmienia się znacznie podczas ciąży i przed porodem. Jego normalna długość u kobiety w ciąży wynosi co najmniej 35 mm. Zewnętrzna część gardła jest zamknięta lub otwarta do 2 mm. Proces skracania szyjki macicy w ostatnim tygodniu przed porodem nazywa się dojrzewaniem szyjki macicy. Jednocześnie jego długość jest zmniejszona do 10 mm. Bezpośrednio przed porodem otwiera się najpierw zewnętrzna, a następnie wewnętrzna gardło macicy. Na podstawie stopnia dojrzałości szyjki macicy ocenia się gotowość kobiety do narodzin dziecka. Jeśli zewnętrzna część gardła jest zamknięta - szyjka macicy nie jest jeszcze gotowa do porodu.

Maksymalne ujawnienie zewnętrznej i wewnętrznej części gardła wynosi 10 cm. Takie wymiary umożliwiają swobodne przejście głowy dziecka. Jeśli szyjka macicy nie jest rozwinięta - wskazuje to na słabość porodu i jest jednym ze wskazań do cięcia cesarskiego.

Możliwe patologie

Choroby szyjki macicy i jej światła zakłócają normalne funkcjonowanie wewnętrznych narządów płciowych, komplikują przebieg ciąży i porodu.

Patologia kanału szyjki macicy:

ChorobaOpisEfekty
AtrezjaJest to połączenie ścian szyjki macicy, w wyniku czego jej jama znikaKrew menstruacyjna nie wydostaje się z macicy do pochwy. Przejawia się to brakiem miesiączki u dziewcząt, bólem brzucha, zapaleniem wewnętrznych narządów płciowych
Polip śluzówkowyPrzerosty pojawiają się na powierzchni nabłonkaJest to głównie bezobjawowe. Niebezpieczeństwo patologii w możliwej transformacji w nowotwór złośliwy
DysplazjaZmiany w strukturze błony śluzowej i jej nabłonkaJest stanem przedrakowym
Zwężenie szyjki macicyZmniejszenie luzu mniejsze niż 8 mmPowoduje niepłodność z powodu upośledzonego przepływu nasienia
Niewydolność szyjki macicySkrócenie kanału szyjki macicy podczas ciąży mniej niż 22 mmJest to zagrożenie przedwczesnym porodem. Jeśli długość kanału zostanie zmniejszona do 15 mm - oznacza to, że rozpoczęło się poronienie

Diagnozuj dane patologiczne za pomocą badania ginekologicznego i ultradźwięków.

Leczenie

Każda choroba szyjki macicy wymaga obowiązkowego leczenia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku patologii, która wystąpiła podczas ciąży. Jeśli kanał szyjny zostanie skrócony, a zewnętrzna część gardła nie zostanie zamknięta - jest to wskazanie do zszycia szyjki macicy lub zastosowania do niej specjalnego pierścienia ustalającego. Szew lub pierścień pozostawia się do porodu, usuwając kilka dni przed nimi. Warunkiem jest ograniczenie aktywności fizycznej i wykluczenie kontaktów seksualnych.

Dodatkowo przepisywane leki, które wspierają szyjkę macicy w stanie zamkniętym. Kobieta powinna być stale monitorowana przez położników-ginekologów.

Procesy zapalne, polipy i inne patologie należy wyleczyć przed ciążą. W leczenie biorą udział ginekolodzy i endokrynolodzy.

Wniosek

Kanał szyjki macicy jest ważnym elementem strukturalnym żeńskiego układu rozrodczego. Pełni funkcje dostarczania miesiączki, wspomaga zapłodnienie, odgrywa ważną rolę podczas ciąży i porodu..

Pojawiające się choroby szyjki macicy należy leczyć w odpowiednim czasie, aby uniknąć przyszłych powikłań..

Cechy anatomiczne

Kanał szyjki macicy (szyjki macicy) jest jamą szyjki macicy. Jego rozwój następuje od narodzin dziewczynki do okresu dojrzewania. W tym okresie osiąga pełny rozmiar. Z jednej strony kanał szyjny jest ograniczony przez zewnętrzną część gardła macicy, która otwiera się do pochwy. Po jego drugiej stronie znajduje się wewnętrzna część gardła macicy, która otwiera się do jamy macicy.

Długość kanału szyjki macicy zwykle odpowiada długości szyjki macicy, a u dorosłej kobiety wynosi 3-4 cm. Kształt gardła zewnętrznego, który jest wejściem do kanału szyjki macicy, jest:

 • rozcięty jak u kobiet rodzących;
 • okrągłe w nieródło.

Kształt i długość kanału różnią się w zależności od rasy, cech struktury miednicy, wzrostu i wagi kobiet.

Błona śluzowa kanału pokryta jest nabłonkiem gruczołowym, na powierzchni którego stale tworzy się śluz. Konsystencja śluzu zmienia się w zależności od hormonalnego tła ciała:

 • podczas owulacji jest płynny - przyczynia się to do przenikania nasienia do jamy macicy;
 • poza owulacją śluz staje się gęsty i niejako zatyka kanał szyjki macicy.

Na podstawie konsystencji śluzu określa się zawartość estrogenu w ciele kobiety. Ginekolog wyciąga kroplę śluzu na pincetę - im dłużej nić się pojawi, tym więcej estrogenu jest zawarte w ciele.

Nabłonek w różnych częściach szyjki macicy różni się budową. W części zewnętrznej (dopochwowej) jest wielowarstwowy. Na środku kanału nabłonek jest gruczołowy. Granica między tymi warstwami jest wyraźnie widoczna i służy jako kryterium diagnostyczne dla niektórych chorób szyjki macicy.

Błona śluzowa szyjki macicy jest bardzo gruba i pokryta licznymi fałdami. Zapewnia to, że rozciąga się tyle razy, że głowa płodu może przejść podczas porodu.

Warstwa mięśniowa zawiera wiele elastycznych włókien. Zapewnia to rozciągliwość i kurczliwość szyjki macicy i jej światła.

Funkcje

Wartość kanału szyjki macicy jest bardzo duża zarówno dla funkcji miesiączkowej ciała, jak i dla porodu i porodu.

 1. 1. Światło szyjki macicy to komunikacja między jamą macicy a pochwą. Przepływa przez nią krew menstruacyjna. Jeśli dziewczyna nie ma miesiączki - pierwsza miesiączka - przyczyną jest niedrożność kanału szyjki macicy.
 2. 2. Produkcja śluzu szyjnego. Promuje rozwój plemników w jamie macicy. Ten śluz ma właściwości bakteriobójcze, które chronią przed wieloma infekcjami. Podczas ciąży staje się gęsty i tworzy zatyczkę w świetle szyjki macicy. To chroni płód przed infekcją..
 3. 3. Wraz ze wzrostem macicy podczas ciąży kanał szyjny kurczy się i kurczy. Zapobiega to odpływowi płynu owodniowego..
 4. 4. Podczas porodu kanał szyjny rozciąga się kilka razy i przechodzi przez płód.

Stan kanału szyjki macicy zmienia się znacznie podczas ciąży i przed porodem. Jego normalna długość u kobiety w ciąży wynosi co najmniej 35 mm. Zewnętrzna część gardła jest zamknięta lub otwarta do 2 mm. Proces skracania szyjki macicy w ostatnim tygodniu przed porodem nazywa się dojrzewaniem szyjki macicy. Jednocześnie jego długość jest zmniejszona do 10 mm. Bezpośrednio przed porodem otwiera się najpierw zewnętrzna, a następnie wewnętrzna gardło macicy. Na podstawie stopnia dojrzałości szyjki macicy ocenia się gotowość kobiety do narodzin dziecka. Jeśli zewnętrzna część gardła jest zamknięta - szyjka macicy nie jest jeszcze gotowa do porodu.

Maksymalne ujawnienie zewnętrznej i wewnętrznej części gardła wynosi 10 cm. Takie wymiary umożliwiają swobodne przejście głowy dziecka. Jeśli szyjka macicy nie jest rozwinięta - wskazuje to na słabość porodu i jest jednym ze wskazań do cięcia cesarskiego.

Możliwe patologie

Choroby szyjki macicy i jej światła zakłócają normalne funkcjonowanie wewnętrznych narządów płciowych, komplikują przebieg ciąży i porodu.

Patologia kanału szyjki macicy:

ChorobaOpisEfekty
AtrezjaJest to połączenie ścian szyjki macicy, w wyniku czego jej jama znikaKrew menstruacyjna nie wydostaje się z macicy do pochwy. Przejawia się to brakiem miesiączki u dziewcząt, bólem brzucha, zapaleniem wewnętrznych narządów płciowych
Polip śluzówkowyPrzerosty pojawiają się na powierzchni nabłonkaJest to głównie bezobjawowe. Niebezpieczeństwo patologii w możliwej transformacji w nowotwór złośliwy
DysplazjaZmiany w strukturze błony śluzowej i jej nabłonkaJest stanem przedrakowym
Zwężenie szyjki macicyZmniejszenie luzu mniejsze niż 8 mmPowoduje niepłodność z powodu upośledzonego przepływu nasienia
Niewydolność szyjki macicySkrócenie kanału szyjki macicy podczas ciąży mniej niż 22 mmJest to zagrożenie przedwczesnym porodem. Jeśli długość kanału zostanie zmniejszona do 15 mm - oznacza to, że rozpoczęło się poronienie

Diagnozuj dane patologiczne za pomocą badania ginekologicznego i ultradźwięków.

Leczenie

Każda choroba szyjki macicy wymaga obowiązkowego leczenia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku patologii, która wystąpiła podczas ciąży. Jeśli kanał szyjny zostanie skrócony, a zewnętrzna część gardła nie zostanie zamknięta - jest to wskazanie do zszycia szyjki macicy lub zastosowania do niej specjalnego pierścienia ustalającego. Szew lub pierścień pozostawia się do porodu, usuwając kilka dni przed nimi. Warunkiem jest ograniczenie aktywności fizycznej i wykluczenie kontaktów seksualnych.

Dodatkowo przepisywane leki, które wspierają szyjkę macicy w stanie zamkniętym. Kobieta powinna być stale monitorowana przez położników-ginekologów.

Procesy zapalne, polipy i inne patologie należy wyleczyć przed ciążą. W leczenie biorą udział ginekolodzy i endokrynolodzy.

Wniosek

Kanał szyjki macicy jest ważnym elementem strukturalnym żeńskiego układu rozrodczego. Pełni funkcje dostarczania miesiączki, wspomaga zapłodnienie, odgrywa ważną rolę podczas ciąży i porodu..

Pojawiające się choroby szyjki macicy należy leczyć w odpowiednim czasie, aby uniknąć przyszłych powikłań..

Kanał szyjki macicy

Zadowolony

Natura stworzyła kobiecy organizm jako idealnie przemyślany system. Każdy system ma zadanie. Zadaniem kobiecego ciała jest wytwarzanie potomstwa.

Pragnieniem każdej kobiety jest mieć zdrowe i piękne dziecko. Aby było to możliwe, każda kobieta musi dbać o siebie, znać cechy swojego ciała i być zdrowa. I wtedy poczujesz największą radość w swoim życiu - radość z bycia mamą.

Układ rozrodczy kobiecego ciała jest podobny do opływowej orkiestry. Prowadzi tutaj centralny układ nerwowy, gdzie przewodnikiem jest mały, ale bardzo ważny organ, przysadka mózgowa. Przysadka mózgowa wydziela hormony, które kontrolują innych uczestników mechanizmu, który pozwala kobietom mieć dzieci. Zasadniczo narządy te znajdują się w miednicy. Jest to macica z przydatkami (jajniki i jajowody), szyjką macicy i pochwą.

Najważniejsza w ciąży i porodzie jest szyjka macicy, a ściślej kanał kanału szyjki macicy. Macica przechodzi do szyjki macicy, która łączy macicę z pochwą. Szyjka macicy o kształcie cylindrycznym lub stożkowym ma w środku otwór przelotowy lub kanał szyjki macicy, który łączy jamę macicy z górną częścią pochwy. Średnio długość kanału szyjki macicy wynosi 3-4 cm. Kanał szyjki macicy otwiera się zewnętrznym gardłem w pochwie, wewnętrznym w jamie macicy.

Fizjologia i funkcje kanału szyjki macicy

Główne funkcje kanału szyjki macicy to ochrona przed infekcjami i zapewnienie penetracji nasienia do jamy macicy w okresie owulacji, tj. kiedy możliwa jest ciąża.

W pochwie znajduje się ogromna liczba zarazków i grzybów. Jama macicy jest sterylna. Jak to jest możliwe? W błonie śluzowej kanału znajduje się duża liczba komórek wytwarzających śluz. Właściwości fizyczne i chemiczne śluzu zależą od poziomu żeńskich hormonów płciowych. Na początku i na końcu cyklu miesiączkowego wytworzony śluz ma kwaśne środowisko, jest bardzo lepki i blokuje kanał szyjki macicy jak korek. Jak wiadomo, drobnoustroje giną w kwaśnym środowisku. Ponadto w środowisku kwaśnym plemniki szybko tracą swoją ruchliwość i płodność. Kwaśne środowisko tworzone przez śluz zapobiega infekcji i przedostaniu się plemników do jamy macicy. Kiedy w środku cyklu poziomy estrogenu, żeńskich hormonów płciowych, są maksymalne, śluz ten zyskuje środowisko alkaliczne, staje się bardziej płynny. I tylko kilka dni, w środku cyklu, plemniki mają okazję pójść na spotkanie z jajkiem, aby rozpocząć nowe życie.

Po poczęciu jajniki zaczynają wytwarzać progesteron - hormon, który sprawia, że ​​śluz w kanale szyjki macicy jest jeszcze bardziej lepki i silny. Zamarza w kanale, a teraz przyszły mężczyzna jest niezawodnie chroniony przed chorobotwórczymi mikrobami. Wewnętrzna część gardła zamyka się szczelnie i trzyma dziecko.

Wady wrodzone

W przypadku nieprawidłowego tworzenia narządów możliwe są nieprawidłowości rozwojowe i występowanie nieprawidłowego narządu. W odniesieniu do kanału szyjki macicy mają znaczenie:

 • nieprawidłowości rozwojowe, którym towarzyszy tworzenie 2 kanałów szyjnych;
 • fuzja kanału szyjki macicy lub atrezja.

2 kanały szyjne często towarzyszą nieprawidłowości, w której wewnętrzne narządy płciowe podwajają się. W zarodku podczas rozwoju układa się 2 macice z przydatkami, 2 szyjki macicy i odpowiednio dwa kanały szyjne. Mogą komunikować się z jedną pochwą. Możliwe jest również podwojenie pochwy. Dzięki tym opcjom rozwojowym możliwa jest normalna ciąża i normalny poród. Kwestia leczenia chirurgicznego pojawia się w przypadku niepłodności z powodu tych nieprawidłowości..

Atrezja jest opcją rozwojową, w której zakłócana jest prawidłowa komunikacja między narządami lub częściami narządu. Dlatego atrezja kanału szyjki macicy jest stanem, w którym nie ma komunikacji jamy macicy z pochwą. Głównymi problemami będą:

 • na początku miesiączki krew gromadzi się w jamie macicy, co może prowadzić do powikłań (aż do pęknięcia macicy lub jajowodów i zapalenia jamy brzusznej - zapalenie otrzewnej);
 • niepłodność z powodu niemożności dostania się plemników do jamy macicy.

Każda atrezja kanału szyjki macicy wymaga leczenia chirurgicznego. Przeprowadzaj operacje rekonstrukcyjne, przywracając komunikat między macicą a pochwą. Niestety po operacji możliwe jest nieprawidłowe zwężenie i może być wymagana druga operacja lub procedura zwana operacją kanału szyjki macicy..

Częste patologie kanału szyjki macicy

Teraz rozważ typowe choroby i stany związane z kanałem szyjnym. Obejmują one:

 • zapalenie kanału szyjki macicy lub zapalenie szyjki macicy;
 • zwężenie lub zwężenie kanału szyjki macicy;
 • guzy zlokalizowane w kanale szyjki macicy;
 • formacje torbielowate;
 • obrażenia
 • niewydolność szyjki macicy.

Zapalenie kanału szyjki macicy lub zapalenie szyjki macicy - choroba jest spowodowana infekcją. Różne drobnoustroje, wirusy i grzyby mogą powodować zapalenie błony śluzowej kanału szyjki macicy. W większości przypadków przyczyną jest infekcja przenoszona drogą płciową. Są to czynniki wywołujące rzeżączkę, chlamydię itp. Jednak często gronkowiec może być również przyczyną zapalenia szyjki macicy. Aby zidentyfikować patogen, najpierw pobiera się próbkę do zaszczepienia bakteryjnego z kanału szyjki macicy, a następnie rozmaz do badania mikroskopowego, określa się liczbę leukocytów w śluzie. Zwykle śluz jest sterylny, białe krwinki w kanale szyjki macicy są nieobecne. Podczas ciąży leukocyty w kanale szyjki macicy są prawidłowe. Białe krwinki - komórki, które rozpoznają infekcję i zabijają patogenne mikroby - w tym przypadku pojawiają się w dużych ilościach w śluzie szyjnym i, podobnie jak armia żołnierzy, bronią strategicznie ważnego obiektu. Żadna infekcja nie przejdzie przez barierę, a dziecko będzie bezpieczne.

Po zidentyfikowaniu patogenu określ, który antybiotyk będzie najbardziej skuteczny. Leczenie tą metodą z reguły jest bardziej skuteczne niż losowe przyjmowanie antybiotyków, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje samoleczenie.

Zwężenie kanału szyjki macicy jest patologicznym zwężeniem, które zaburza normalne funkcjonowanie narządu. Może być przyczyną niepłodności. Częste powikłanie po powtarzających się procesach zapalnych, urazach, operacjach. Jako rodzaj zwężenia można rozważyć niepełną atrezję kanału szyjki macicy, gdy istnieje przesłanka między macicą a pochwą, ale średnica światła jest zbyt mała, aby mogła zajść w ciążę. Leczenie odbywa się za pomocą procedury, podczas której światło kanału szyjki macicy jest stopniowo rozszerzane za pomocą narzędzia medycznego. Ta procedura nazywa się naprawą kanału szyjki macicy. Zwężenie może wpływać na długość kanału szyjki macicy.

Guzy kanału szyjki macicy są łagodne i złośliwe..

Łagodne guzy obejmują polipy, naczyniaki krwionośne, włókniaki, mięśniaki, mięśniaki, mięśniaki i mięśniaki gładkie. Objawy łagodnych guzów mogą być bardzo różne. Od absolutnie bezobjawowego przebiegu po ból i krwawienie po stosunku, zaburzenia oddawania moczu, niedrożność jelit. To zależy od lokalizacji i wielkości formacji. Diagnozę stawia się po badaniu lub badaniu ultrasonograficznym narządów miednicy. Rokowanie jest dobre w przypadku szybkiego leczenia. Leczenie jest głównie chirurgiczne.

W przypadku wykrycia podejrzanych formacji z reguły wykonuje się łyżeczkowanie kanału szyjki macicy. Kiretaż diagnostyczny kanału szyjki macicy jest prostą procedurą, która polega na zeskrobaniu warstwy śluzowej w obszarze z widoczną patologią. Zebrane komórki są wysyłane do analizy histologicznej, która pozwala ustalić, jaki proces zachodzi w ciele.

Użyj także specjalnego narzędzia - endoskopu. Z jego pomocą przeprowadzana jest procedura diagnostyczna - histeroskopia. Urządzenie umożliwia wizualne badanie wewnętrznych narządów płciowych i kanału szyjki macicy, w tym pobieranie próbek do analizy.

Nowotwory złośliwe kanału szyjki macicy. Gruczolakorak lub rak może rozpocząć się w kanale szyjki macicy. Agresywny guz objawia się nagłą utratą masy ciała, niedokrwistością, bólem w dolnej części brzucha, możliwe jest plamienie. Rak żeńskich narządów płciowych zabija każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi. Dzięki terminowemu wykryciu możliwe jest skuteczne leczenie w początkowej fazie choroby. Każda kobieta, która odwiedza ginekologa 1-2 razy w roku, ma większe szanse na wczesne wykrycie i leczenie chorób ginekologicznych, w tym raka.

Endometrioza - choroba, w której komórki błony śluzowej macicy, błony śluzowej macicy migrują do innych części wewnętrznych narządów płciowych, a nawet innych narządów (takich jak płuca i mózg), uważa się za stan przedrakowy.

Formacje torbielowate. Torbiel kanału szyjki macicy lub torbiel Nabotowa to łagodne tworzenie się warstwy śluzowej. Jest to mała wnęka wypełniona śluzem. Dzieje się tak przy częstych procesach zapalnych kanału szyjki macicy. Kanały gruczołów wytwarzających śluz mogą zostać zatkane, co prowadzi do tworzenia torbieli. Z reguły nie wymaga leczenia. Należy uważnie zbadać każdą torbiel kanału szyjki macicy, ponieważ nie jest wykluczone powstawanie torbielowatej postaci raka.

Urazy szyjki macicy i kanału szyjki macicy. Często występują po porodzie, aborcji, badaniu ginekologicznym. Po urodzeniu częste są łzy szyjne. W przypadku dużych łez możliwe jest szycie, małe łzy leczą się. Częściej obserwuje się luki przy szybkim porodzie, częstych chorobach zapalnych, zwężeniu kanału szyjki macicy. Poważne obrażenia szyjki macicy mogą powodować niewydolność szyjki macicy.

Niewydolność szyjno-szyjna. Po urazach szyjki macicy uzyskanych podczas porodu, aborcji lub zabiegów medycznych przesmyk macicy i wewnętrzna część gardła kanału szyjki macicy nie są w stanie niezawodnie utrzymać jaja płodowego podczas ciąży. W niektórych przypadkach stan ten może nie być związany z urazami i zależy od cech anatomicznych i przebiegu ciąży. Na przykład w ciąży mnogiej szyjka macicy nie jest w stanie wytrzymać dużej masy i objętości pęcherza płodowego. Przesmyk macicy i wewnętrzna gardło otwarte, błony pod ciężarem płynu owodniowego są wyciskane do kanału szyjki macicy i pękane. Występuje poronienie. Głównym objawem niewydolności szyjno-szyjnej jest powtarzana samoistna aborcja na początku drugiego trymestru ciąży (12-14 tygodni). Leczenie jest możliwe zarówno zachowawcze (noszenie specjalnego bandaża), jak i chirurgiczne podczas ciąży.

Pamiętaj, aby skontaktować się z ginekologiem w odpowiednim czasie. Raz w roku poddawaj się badaniom lekarskim. Zwykle podczas badania klinicznego do analizy pobiera się zawsze kilka próbek, w tym z kanału szyjki macicy. Co więcej, jeśli coś ci przeszkadza: pojawia się wydzielina, ból, krew. Jeśli masz częste choroby zapalne, takie jak zapalenie szyjki macicy lub erozja szyjki macicy, musisz nalegać, aby lekarz dokonał analizy - siewu w zbiorniku. Z kanału szyjki macicy pobranie materiału do badania wcale nie jest trudne. Istnieją do tego specjalne zestawy jednorazowe. Pamiętaj, że terminowa diagnoza zwiększa szanse na całkowite wyleczenie każdej choroby!

Kanał szyjny

Jak kanał szyjny zakłóca ciążę

Patologia szyjki macicy to grupa chorób, które mogą być niebezpieczne, prowadząc do upośledzenia funkcji rozrodczych. Kanał szyjny, zmiany w nim, są często przyczyną niepłodności lub poronienia. Co to jest i jak kanał szyjny zakłóca poczęcie, rodząc dziecko?

Część macicy, cylindryczny kształt, wystający do pochwy, który komunikuje jamę macicy ze środowiskiem zewnętrznym, nazywa się szyjką macicy. Przenika przez cienki kanał o średnicy 0,7-0,9 mm, pokryty błoną śluzową. To jest kanał szyjny lub szyjny.

Nabłonek śluzowy wyściełający go od wewnątrz stale wytwarza śluz, ma specjalną kompozycję i zapobiega infekcjom wnikania do macicy. Skład zmienia się w cyklu miesięcznym i zależy od równowagi estrogenu i progesteronu w organizmie. Jeśli estrogen zwiększa produkcję śluzu, wówczas progesteron zmniejsza go..

Co prowadzi do takiej patologii

Procesy zapalne, urazy, infekcje zakłócają jego normalne funkcjonowanie, co prowadzi do zmiany jego kształtu, zrostów i nie bez przyczyny patologia szyjki macicy ma wysoką predyspozycję do złośliwości i często jest uważana za przedrakową. Ponadto zaburzenia te często zapobiegają ciąży.

Co się dzieje

Naruszenie składu śluzu szyjnego, a mianowicie pojawienie się w nim przeciwciał przeciwspermowych, zapobiega przechodzeniu przez niego plemników. Fakty dotyczące szyjki macicy u par niepłodnych wynoszą 4-12%. Ponieważ poczęcie nie jest możliwe, konieczne jest zastosowanie technologii wspomaganego rozrodu (inseminacja domaciczna, zapłodnienie in vitro), aby kobieta mogła zajść w ciążę.

Czynnik szyjny wpływa również na niezdolność do zniesienia ciąży. Tak więc u niektórych kobiet w ciąży występuje taka patologia, jak niewydolność szyjno-szyjna, w której poronienie może wystąpić w okresie 15-18 tygodni. Wynika to z faktu, że szyjka macicy nie jest w stanie utrzymać ciężaru szybko rozwijającego się płodu, kanał szyjny rozszerza się, a ciąża kończy się..

Przyczyną może być podnoszenie ciężarów, a nawet zwykły kaszel. Wiele kobiet musi być w ciąży przez długi czas. Czasami w takich przypadkach kobieta w ciąży potrzebuje pomocy medycznej, szyję zszywa się specjalnym szwem, który zapobiega rozszerzaniu szyi do porodu. Możliwe jest również użycie specjalnych pierścieni położniczych, które pełnią tę samą funkcję..